PDO v Čičmanoch

PDO v Čičmanoch

Po roku sme sa opäť všetci zamestnanci stretli na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch. Žiaci si vychutnali riaditeľské voľno a my sme sa posilnili na duchu.

Touto duchovnou obnovou nás okrem našich saleziánov sprevádzal aj don Jozef Špalek, ktorý nám rozprával o mnohých témach. Okrem toho nechýbali debaty, prechádzky, ružence, krížová cesta, film a spoločná opekačka. Spomínali sme na zážitky z prádznin, ktoré boli zdokumentované fotkami.

Posilnení na duchu sme sa vrátili domov k rodinám a žiakom :D