Otvorenie školského roka 2014/2015

Otvorenie školského roka 2014/2015

Oddýchnutí, po prádzninách sme sa opäť vrátili do školských lavíc.

Školský rok začal slávnostnou sv. omšou, počas ktorej sme privítali nových prvákov. Ostatní sme si našli svojich kamarátov a v triede si vyrozprávali zážitky. Záverečnou bodkou bolo spoločné fotenie tried. V novom školskom roku želáme učiteľom veľa trpezlivosti a žiakom neuhasiteľnú túžbu po vzdelávaní.