OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV

OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV

V mesiaci november sa pre milovníkov cudzích jazykov v našej škole uskutočnila olympiáda z anglického a nemeckého jazyka. Zapojiť sa do nej mohli žiaci všetkých ročníkov.

Úlohy pozostávali z počúvania s porozumením, čítania textu s porozumením a správneho použitia gramatiky v úlohách. Po absolvovaní školského a triedneho kola boli úspešní títo naši žiaci:

 

Anglický jazyk:

 

1. miesto: Jakub Kysel (II.GDM)

2. miesto: Marián Rolček (I.GDM)

3. miesto: Miroslav Jánošík (II.GDM)

                Adrián Husár (II.GDM)

 

Nemecký jazyk:

1. miesto: Dávid Ťažký (II.C)
               Dávid Králik (II.D)

2. miesto: Ivan Šikula (II.C)
               Ján Vároš (II.C)
               Jakub Bucha (II.A)

 

3. miesto: Ján Tadeáš Drinka (II.D)
                Matej Hoferica (I.D)