Maturita 2014

Maturita 2014

V čase od 26. - 28. mája prebiehali maturitné skúšky študentov z odborov grafik digitálnych médií a nadstavbového štúdia - dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba.

Študenti si overili svoje vedomosti nielen v písomnej, ale aj v ústnej časti. Úspešne zvládli skúšku dospelosti zo slovenského, anglického a nemeckého jazyka, odborných predmetov. Bolo to veľmi náročné, ale všetkým sa podarilo úspešne zmaturovať. Srdečne blahoželáme a veríme, že aj v živote sa im podarí prekonať dôležité prekážky.