Matematický klokan

Matematický klokan

24. marca sa dvanásti šikovní matematici zapojili do najväčšej matematickej súťaže na svete - Matematický klokan.

Minulý rok v nej súťažilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín sveta.
Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách - kadet a junior.
Veríme, že po zverejnení výsledkov 14. 4. 2014 sa budeme tešiť nielen z účasti, ale aj z výborných výsledkov.