Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

Dňa 14.10.2014 sme privítali a prijali prvákov do jednotlivých cechov našej školy.

Tretiaci nenechali nič na náhodu a pripravili pre nových spolužiakov pestrý program a
množstvo zábavných úloh, ktorými si mali vykúpiť vstupenku do študentského stavu. Darilo
sa im celkom dobre. Programom nás sprevádzali Juraj Bartoš a Tadeáš Ambrós. Počas
programu nechýbali zábavné scénky a hudobná skupina pod vedením M. Petráša, ktorá
celé imatrikulácie sprevádzala. Naši prváci zvládli vyberanie súčiastok z oleja, pílenie dreva,
striekanie auta, rozoznávanie predmetov a iné. Preukázali tak nielen svoje vedomosti, ale aj
šikovnosť. Okrem toho, že sa zašpilnili tak sa aj poriadne zabavili. Pred pasovaním ich čakalo
zloženie cechovacieho sľubu, že budú verní našej škole a že sa budú učiť a správať tak, ako sa na správneho žiaka patrí. Následne pristúpili k slávnostnému obradu, ktorým bolo pasovanie a odovzdávanie imatrikulačných listov. Pasovací ceremoniál ukončil povzbudivým príhovorom riaditeľ školy Mgr. Viliam Riško, SDB.

Všetkým prvákom prajeme úspešné zvládnutie štúdia a hlavne veľa dní strávených v
príjemnej atmosfére humoru, ale aj povinností, ktoré študentský život prináša.
Chcela by som sa poďakovať všetkým zainteresovaným majstrom, učiteľom a žiakom za ich aktivitu, zodpovednosť, úprimnú radosť a ochotu. Je radosť pracovať s takýmto tímom mladých,
ambicióznych a šikovných ľudí.