Exkurzia na STK MIKO

Exkurzia na STK MIKO

Autoopravári - mechanici z III. C triedy sa zúčastnili exkurzie na Stanicu technickej kontroly MIKO. Majiteľ Ing. Miroslav Kobrtek, všetkých srdečne privítal a postupne ukázal priebeh emisnej a technickej kontroly.

 Podrobne  vysvetlil činnosť jednotlivých diagnostických zariadení a odpovedal na naše otázky. Na záver nám priblížil administratívnu prácu technika STK pri počítači. Exkurzia bola obohatením poznatkov pre žiakov i pedagógov.  Budúci autoopravári získali cenné skúsenosti, ktoré ocenia po ukončení štúdia v praxi. Na záver by sme chceli srdečne poďakovať pánovi Ing. Miroslavovi Kobrtkovi za odborný výklad a sprevádzanie počas exkurzie.