Burza škôl

Burza škôl

Aj tento rok sa naša škola zúčastnila viacerých akcií, kde prezentovala možnosti štúdia v škole.

Okrem Burzy škôl, ktorej sme sa zúčastnili v hoteli Slovakia v Žiline sme boli aj na burzách aj v ďalších mestách ako je Námestovo a Trstená. Počas toho sa žiaci snažili ostatným záujemcom o štúdium v našej škole vysvetliť, ktoré odbory môžu u nás študovať, ako to v škole funguje, akých akcií sa môžu zúčastniť. Okrem toho mali prichystané pre žiakov základných škôl rôzne materiály, nechýbalo ani fotenie a autíčko, ktoré naši žiaci vyrobili v Nemecku. Veríme, že viacerým sme ukázali, že štúdium môže byť nielen ťažké, ale zároveň zábavné