„Beauty of Nature through the Media“

„Beauty of Nature through the Media“

Jedná sa o mládežnícku výmenu, CZ/SK ktorá je určená mladým ľuďom vo veku od 15-25 rokov, ktorí sa môžu so svojimi vedomosťami v oblasti médií, grafiky a fotografie podeliť so svojimi rovesníkmi.

Na každý deň bolo pripravených veľa rôznych aktivít, kde sme sa mohli v skupinkách radiť, efektívne komunikovať, tvoriť a preferovať svoj názor, nápady k daným témam. Samozrejme k tomu všetkému nechýbala aj skvelá zábava. Okrem fotenia a tvorenia sme stíhali aj iné aktivity. Ako sú napríklad volejbal, gitara a spievanie, večerné kino, turistika, navštevovanie pamiatok, prechádzka mestom Martin a veľa iných. Nakoniec len dodám, že nám tento týždeň fotenia, grafiky, médií a zábavy bude naozaj chýbať a budeme dúfať, že zas o rok sa všetci stretneme a všetko si zopakujeme, aby sme nič nezabudli. A čo zabudneme vyfotíme.