Olympiáda z cudzích jazykov

Olympiáda z cudzích jazykov

Koncom októbra a začiatkom novembra na hodinách nemeckého a anglického jazyka prebehli triedne kolá olympiády z cudzí jazykov.

Najlepší z tried postúpili do školského kola. Školské kolá olympiád sa konali dňa 20. 11. 2012 z nemeckého jazyka a 28. 11. 2012 z anglického jazyka.

Súťažilo sa v dvoch kategóriach:

 1. kategória úroveň A1 – A2 – začiatočníci
 2. kategória úroveň B1 – B2 – pokročilí

 

 

Súťaž sa skladala z písomnej a ústnej časti. Zúčastnení žiaci bojovali ako "na vojnovom poli", lebo odmenou pre najlepších bol výlet do Viedne.

Podľa pravidiel sa olympiády z cudzích jazykov nemôžu zúčastniť žiaci nadstavbového štúdia.

 

Víťazmi školského kola olympiády z nemeckého jazyka sa stali:

 1. Miloš Lašo III. C
 2. Dominik Vnuk III. C

 Ľubomír Svorník III. GDM

 1. Martin Brnický III. GDM
 2. Jakub Tepličanec III. GDM

 

Víťazmi školského kola olympiády z anglického jazyka :

 

 1. Beáta Kužmová I. GDM
 2. Ján Synák II.C
 3. Branislav Kišš III. B
 4. Miroslav Vojtek III. GDM
 5. Dominik Bačkor II. GDM

Víťazom blahoželáme. Dúfame, že o rok sa do olympiády zapojí ešte viac študentov, ktorí by si radi zmerali vedomosti v jazykoch.