Záver školského roka

Záver školského roka

Akcie, podujatia a rôzne činnosti ukončili školský rok, ktorý ubehol veľmi rýchlo.

Okrem celoškolskej duchovnej obnovy prebiehalo upratovanie tried, kde sa viacerí zo žiakov poriadne zapotili. Ostatní sa venovali školským výletom. Záverečný deň spojený s odovzdávaním vysvedčenia sa niesol v duchu sv. omše a s vďakou Pánu Bohu za všetko, čo nám dal.

Všetkým študentom prajeme pekné prázdniny, veľa zážitkov a príjemný oddych. Tešíme sa v septembri !