Voľba zástupcu rodičov do rady školy

Voľba zástupcu rodičov do rady školy

Dňa 27.11.2015 sa na plenárnom rodičovskom združení predstavili traja kandidáti za zástupcov zo strany rodičov do rady školy. Boli to Mgr. Školová, p. Schmiester, p. Filická.
Volebná komisia po spočítaní hlasov vyhodnotila výsledok volieb. 
 
Počet zúčastnených voličov: 146,-
 
1/      p. Školová počet hlasov: 80,-
 
2/ p. Schmiester počet hlasov: 42,-
 
3/        p. Filická počet hlasov: 3,-
 
             zdržali sa hlasovania : 21,-
 
Gratulujeme víťazke Mgr. Školovej a tešíme sa na spoluprácu v rade školy.