Vianočný turnaj v stolnom tenise

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 18. decembra 2015 sa uskutočnil Vianočný turnaj v stolnom tenise na Súkromných školách Živeny v Považskej Bystrici.
Za našu školu sa na turnaj kvalifikovali : Bohuš Androvič z I.GDM, Tobiáš Vyhnal z I. D, Andrej Hricko a Kristián Popelka z III.D triedy. V konkurencii viacerých súkromných a cirkevných škôl sa do finále chlapčenskej kategórie prebojovali dvaja naši žiaci. Z ich vzájomného zápasu vzišiel víťaz, ktorým sa stal Tobiáš Vyhnal. S druhým miestom sa musel uspokojiť Andrej Hricko. Umiestnení žiaci si prevzali hodnotné vecné ceny a na záver sme prijali pozvanie na vianočnú kapustnicu. Ďakujeme našim žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a usporiadateľskej škole za pekne zorganizovanú súťaž.