Tehlička pre misie

Tehlička pre misie

Pôst sa okrem sebazaprení niesol aj v duchu TEHLIČKY PRE MISIE.

Dobrovoľníčka Janka, ktorá pôsobila v Angole nám prišla porozprávať svoje zážitky z tejto činnosti. Jej rozprávanie bolo veľmi pútavé, a preto sme sa rozhodli, že aj tento rok podporíme TEHLIČKU PRE MISIE, ktorej výťažok mal putovať na pomoc do Stredoafrickej republiky. Kúpou tehličky sme podporili  stavbu školy a podarila sa naozaj vysoká. Vďaka obetavosti a sebazaprenia sa podarilo vyzbierať viac ako 840 eur. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme ...