Študentská kvapka krvi 2015

Študentská kvapka krvi 2015

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc pripravil 21. ročník Študentskej kvapky krvi.

Kampaň potrvá od 19.októbra do 20. novembra 2015. Slogan tohtoročnej kampane je: „Vyhrň si rukáv pre dobrú vec“ a vyzýva prvodarcov aj pravidelných darcov k darovaniu krvi.

Aj my sme si „vyhrnuli rukávy“ a  rozhodli sa darovať túto cennú tekutinu na pomoc pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Dňa 22. októbra 2015 sa zúčastnilo 40  našich žiakov a zamestnancov školy. Personál NTS Žilina veľmi ďakoval za ochotu zo strany školy a dobrú atmosféru počas odberov. Veríme, že o rok  nájdu odvahu aj ďalší.