Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha

Seminár pre učiteľov Barbarstvo ducha

Dňa 2. – 3. októbra 2015 sa uskutočnil v Bratislave odborný vedecko-didaktický seminár.

„Koniec 2. svetovej vojny a jeho dôsledky“je názov seminára, ktorý ako 6. ročník projektu Barbarstvo ducha zorganizovalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a katolíckeho náboženstva. Odbornými prednášateľmi boli historici a didaktici z Českej republiky a Slovenska. Hlavnou témou seminára bolo ukončenie 2. svetovej vojny a následné nútené presuny obyvateľstva. Odprezentovali sa  mimoškolské projekty  a výstava dejín 20. storočia od nemeckých partnerov, navštívili sme aj  vojenské bunkre v Petržalke. Účastníci získali množstvo didaktických pomôcok a literatúry k danej téme. Už sa tešíme na ďalší ročník tohto podnetného podujatia.