Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pre žiakov prvých ročníkov bol naozaj podarený.

Žiaci precvičili a zdokonalili svoje plavecké štýly. Špeciálna pochvala náleží všetkým neplavcom, ktorí prekonali svoj strach z vody. Vode zdar.