Olympiáda z cudzích jazykov

Olympiáda z cudzích jazykov

V mesiaci november sa pre milovníkov cudzích jazykov v našej škole uskutočnila olympiáda z anglického a nemeckého jazyka. Zapojiť sa do nej mohli žiaci všetkých ročníkov.
Úlohy pozostávali z počúvania s porozumením, čítania textu s porozumením a správneho použitia gramatiky v úlohách. V školskom kole žiaci ešte opisovali obrázky alebo viedli rozhovor na určitú tému. Po absolvovaní školského a triedneho kola boli úspešní títo naši žiaci:
 
Nemecký jazyk:
 
1. miesto: Dávid Králik (III.D)
2. miesto: Tobiáš Vyhnal (I.D)
3. miesto: Ján Tadeáš Drinka (III.D)
               Adrián Meľko (I.D)
 
Anglický jazyk:
 
1. miesto: Marko Buvala (III.GDM)
2. miesto: Adrián Smieško (III.GDM)
                Patrik Tužinčin (III.GDM)
3. miesto: Adrián Husár (III.GDM)