Koniec roka, koniec projektu Nadácie Volkswagen Slovakia

Koniec roka, koniec projektu Nadácie Volkswagen Slovakia

Počas celého školského roka sme pracovali na projekte výroby solárnej elektrárne, ktorá nám dobíja autodráhu.

Koniec školského roka znamenal aj ukončenie tohto projektu a prechod do poslednej fázy, to je  prezentovanie našich výsledkov. Ďakujem každému kto sa zapojil do stavby konštrukcie a jej mechanických častí. Za stovky hodín strávených pri návrhu regulačnej a dobíjacej stanice, ako aj systému natáčania a jeho riadenia, odviedli ste poctivú prácu. Veľká vďaka patrí aj  grafikom, ktorí fotili a spracovávali videá, a ostatné propagačné materiály. Stolárom, ktorí  celý stojan aj s mechanikou  nakresli v TurboCate. Ďakujeme Nadácií Volkswagen, že zverila dôveru a grantový program Stredné školy a technika do našich rúk. Na konci septembra náš čaká prezentovanie tohto projektu tak verím, že úspešné obstojíme v ťažkej konkurencii.