Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

V utorok 13. 10. 2015 sa uskutočnili imatrikulácie prvákov. Od starších sme sa dozvedeli len samé chvály z minulých rokov, tak sme sa aj celkom tešili.

Hneď od začiatku nás programom sprevádzali moderátori, ktorí boli vtipní a veselí. Pozreli sme si video zo zoznamovacieho výletu a spomínali na časy, keď sme sa stretli prvý raz v škole. Hneď po ňom  sa vyberali vystrašení prváci na pódium, ktorí mali plniť zaujímavé úlohy. Pri ich plnení sa smiali nielen oni, ale aj diváci sediaci v publiku.

Nasledovalo vtipné video s rozhovormi od našich grafikov. Natešení tretiaci dávali jednu úlohu za druhou. Na konci nám majstri a triedni učitelia slávnostne odovzdali imatrikulačné listy o prijatí do jednotlivých cechov. Po záverečnom príhovore pána zástupcu Igora Pechu sme sa rozišli do našich domovov. Myslím, že prváci boli po ukončení nadšení a povzbudení do štúdia v tejto škole.