Digital Media 2015

Digital Media 2015

Vybraní žiaci 4. ročníka odboru GDM sa spolu s učiteľom zúčastnili konferencie Digital Media 2015, ktorá sa konala dňa 26.11.2015 v Prahe.

Hlavné témy, na ktoré sa konferencia zameriavala boli 2D/3D grafika, video, multimédiá – novinky v oblasti software a hardware a program CINEMA 4D, s ktorým žiaci odboru GDM pracujú na hodinách. Okrem toho si účastníci konferencie mohli vyskúšať prácu s 3D myšami Connexion, grafickými tabletami Wacom a s fototechnikou Nikon.