Celoškolská veľkonočná duchovná obnova

Celoškolská veľkonočná duchovná obnova

Pred sviatkami Veľkej noci prebehla v škole celoškolská duchovná obnova.

Manželia Valáškovci nám počas nej porozprávali zážitky a skúsenosti zo svojho života. Prišli na tandemovom bicykli a vysvetlili ako na každého z nás čaká cesta s prekážkami, ktorú vieme prekonávať s Božou pomocou. Vo svojom príhovore porozprávali o živote so svojimi zdravotne postihnutými. Ťažkosti prekonávajú s Božím slovom a príbehom od Ernesta Hemigwaya. Okrem toho nám zaspievali. 

Ich životný príbeh je pre nás vzorom ako žiť život a plniť Božiu vôľu.