Branný krúžok

Branný krúžok

V rámci branného krúžku sme sa vydali na prespatie do lesa.

Chlapci mali možnosť vyskúšať si v praxi svoju orientáciu, zásady survivalu, postavenie prístrešku, rozkladanie ohňa a kladenie pascí. A možnosť upokojiť svoju myseľ v lone prírody.