Imatrikulácie v našej škole

Imatrikulácie v našej škole

Utorok 23.10. 2012 nebol len obyčajným dňom pre prvákov.

V tento deň ich majstri odborného výcviku a tretiaci prijímali do svojich odborných cechov.

Program imatrikulácií bol zaujímavý. Tretiaci pripravili pre ,, bažantov" rôzne úlohy, ktoré museli splniť napr. zatĺkanie klincov, striekanie kapoty, hľadanie grafických pomôcok v jogurte...

Novovzniknutá hudobná skupina ,, Búchaj kredenc" spestrila program svojím vystúpením.

Grafici uviedli zas svoj nový krátky film : ,, Farmár hľadá ženu"

Pevne veríme, že sa našim prvákom v cechu zapáči a úspešne dokončia to, čo začali.