Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Pred vianočnými sviatkami prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, do ktorého sa zapojilo 20 chlapcov a predviedlo svoje umenie v prednese poézie a prózy. Žiaci potešili svojimi výkonmi a rozhodovanie bolo pre porotu veľmi ťažké.

V poézii boli udelené tieto miesta:

  1. Tomáš Hudec I. NDŠ
  2. Martin Brnický III. GDM
  3. Juraj Srogoň I. NDŠ

 

V próze sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:

      1. Samuel Jamrich I. A
      2. Tibor Jopčík I. NDŠ

          Daniel Mihok  III. GDM

      3. Pavol Možješ I. C

 

Počas súťaže bola udelená cena poroty  Vladimírovi Solodovi, ktorý pochádza zo zahraničia a predniesol peknú slovenskú báseň.

Víťazom blahoželáme a veríme, že o rok nás čakajú podobné výkony.