Škola

,

Zoznamovací výlet Zoznamovací výlet

A zas tu máme zoznamovák. Cez prázdniny sme si vyhradili čas na spoznávanie nových prvákov.
,

Splav Malého Dunaja Splav Malého Dunaja

Chlapci navštevujúci stretká v našej škole sa rozhodli pár chvíľ stráviť spoločne.


,

Záverečné výlety Záverečné výlety

Pred koncom školského roka sa konali záverečné výlety. Každá trieda sa dohodla na mieste, kde strávi posledné chvíle pred prázdninami.


,

Odovzdávanie výučných listov Odovzdávanie výučných listov

V dňoch 18. – 20. júna 2018 prebehli v našej škole záverečné skúšky žiakov v trojročných učebných odboroch stolár, murár, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár a autoopravár - lakovník


,

Exkurzia žiakov - Mondi SCP Exkurzia žiakov - Mondi SCP

Dňa 15.6. 2018 sa žiaci prvej a druhej GDM triedy zúčastnili exkurzie v Ružomberku v závode Mondi SCP a. s.


,

 Vysviacka exallievov Vysviacka exallievov

V sobotu 16. júna 2018 pri svätej omši vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch, žilinský otec biskup Tomáš Galis, vysvätil našich dvoch exallievov - stolára Jozefa Bieleho za diakona a autolakovníka Miroslava Crkoňa za kňaza.


,

Festival krátkych animovaných filmov 2018 Festival krátkych animovaných filmov 2018

Koncom tohto školského roka 2017/18 prebehol už v poradí šiesty ročník Festivalu krátkych animovaných filmov, ktorého hlavnými tvorcami a v niektorých prípadoch aj aktérmi boli žiaci druhého ročníka odboru grafik digitálnych médií.


,

Plavecký výcvik Plavecký výcvik

Aj tento rok sme zorganizovali plavecký výcvik pre žiakov prvých ročníkov.


,

Kalokagatia Kalokagatia

Žiaci našej školy sa zúčastnili 8.6.2017 súťaže Župná kalokagatia.


,

"Športový deň" "Športový deň"

Každoročná akcia "Športový deň" je určená žiakom prvých, druhých a nadstavbových ročníkov.


,

Lukostrelci zamierili na cieľ Lukostrelci zamierili na cieľ

V dňoch 14. až 19. mája 2018 sa v talianskom meste Rovereto konal EYC - European Archery Youth Cup 2018, alias Európsky mládežnícky pohár s účasťou skoro 250 lukostrelcov nielen z Európy. Medzi nimi bol aj študent 1.D triedy, Ján Jakub Hanuliak, ktorý obsadil 48.miesto.


,

Španielski učitelia v našej škole Španielski učitelia v našej škole

V rámci nadviazania spolupráce navštívila našu školu skupina učiteľov autoprofesií zo škôl Španielska združených v asociácii A.P.A.G.A.


,

Exkurzia v Martine - spoločnosť Neografia Exkurzia v Martine - spoločnosť Neografia

Dňa 25.5.2018 sme sa trieda II.GDM vybrala vlakom do Martina. Hlavným cieľom bolo navštíviť Neografiu.


,

Odovzdávanie maturitných vysvedčení Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Slávnostnou svätou omšou a následnom odovzdávaním maturitných vysvedčení sa vo štvrtok 24.5.2018 s nami rozlúčili naši „grafici “ a „nadstavbári,“ dnes už exallievi.


,

Maturitné skúšky 2018 Maturitné skúšky 2018

Latinské slovo „maturitas“ znamená zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých a postupných krokov. Jedným z nich bola maturitná skúška.


,

Rozlúčka s maturantami Rozlúčka s maturantami

Časy sa menia, tradície ostávajú a tak sme sa 10. mája 2018, už tradične pred odchodom maturantov na akademický týždeň, stretli na ihriskách saleziánskeho oratória v Žiline. Pre maturantov to bola, okrem samotných maturít, posledná väčšia akcia v tejto škole.


,

59. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti 59. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Technická univerzita vo Zvolene usporiadala aj v tomto roku dňa 10. mája už 59. ročník študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Do tejto súťaže boli už druhý rok zapojené aj stredné školy. V stredoškolskej sekcii bolo odprezentovaných 7 odborných prác s rôznou tematikou a podľa hodnotenia poroty veľmi vysokej úrovne.


,

Púť zamestnancov k don Boscovi Púť zamestnancov k don Boscovi

Zamestnanci a ich príbuzní strávili niekoľko pekných dní na púti za don Boscom. O pekné zážitky nebola núdza.


,

Volejbalový turnaj KubCup Volejbalový turnaj KubCup

V Dolnom Kubíne 4. 5. – 6. 5. 2018 sa uskutočnil už 15. ročník celoslovenského turnaja KubCup a naša škola mohla byť po prvýkrát pri tom. Organizátorom sú mladí dobrovoľníci a sestry saleziánky z miestneho strediska Laura, združenie mladých.


,

Exkurzia - autosalón Bratislava Exkurzia - autosalón Bratislava

Vo štvrtok 26.04.2018 sme sa so žiakmi II. a III. ročníka odboru autoopravár zúčastnili exkurzie v Bratislavskej Inchebe, na brehu Dunaja.


,

Finále AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 Finále AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018

PATRIK FRANEK - víťaz celoslovenskej súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2018 .


,

Vyhodnotenie matematického klokana  2018 Vyhodnotenie matematického klokana 2018

V súťaži Matematický klokan máme tento rok piatich úspešných riešiteľov ( z 12- tich účastníkov). Je to doposiaľ najúspešnejší ročník.,

Taliansko Taliansko

Prvý aprílový týždeň sa konal každoročný výlet pre tretiakov. Súčasťou programu bola prehliadka talianskeho mesta Turín, kde študenti navštívili automobilové múzeum, prešli si historické centrum Turína a navštívili miesta, kde pôsobil aj Don Bosco. Žiaci mali šancu spoznať aj zákutia Valdocca- múzeum, izby a kancelárie, či kaplnky, a taktiež veľkolepú Baziliku Panny Márie Pomocnice.


,

Naši lakovníci opäť uspeli Naši lakovníci opäť uspeli

Dňa 27. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili oblastného kola súťaže Autoopravár Junior Castrol 2018 v Trnave v kategórií autoopravár - lakovník.


,

Školenie pedagógov Školenie pedagógov

29. marec 2018, prvý deň veľkonočných prázdnin. Žiaci odišli a do triedy zasadali učitelia. Nepozornosť, školský neúspech, problémy s porozumením a komunikáciu, ťažkosti rodičov s výchovou a učením svojich detí. To bola iba časť tém, ktorým sa venovali. Školiteľom bol Mgr. Ondrej Maťko, vedúci psychológ Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.


,

STK - MIKO, s. r. o. STK - MIKO, s. r. o.

Trieda III. B sa zúčastnila na exkurzii v STK - MIKO, s. r. o. pod vedením pani učiteľky Funtíkovej.


,

Matematický klokan 2018 Matematický klokan 2018

Do súťaže matematický klokan sa tento rok opäť zapojili študenti odboru GDM.

,

"Podnikatelia, spojte sa!"

V stredu 25.04. sa žiaci našej školy zúčastnili konferencie "Podnikatelia, spojte sa!" pod vedením pani učiteľky Mgr. Adriany Tvrdej , ktorá sa uskutočnila v hoteli Holiday Inn - Žilina.


,

Školské kolo súťaže Autoopravár Junior Školské kolo súťaže Autoopravár Junior

Školské kolo súťaže Autoopravár Junior absolvovali žiaci tretích ročníkov odboru autoopravár - elektrikár, mechanik a lakovník. Teoretická a praktická časť preverila vedomosti a z nich boli víťazmi tí najlepší.


,

Vianočná návšteva Viedne Vianočná návšteva Viedne

13.12.2017 o 6:00 hodine ráno sme vyrazili zo zamračenej Žiliny do chladnej ale krásne predvianočnej Viedne. Navštívili sme technické múzeum, prezreli sme si historické centrum mesta, Dóm svätého Štefana.


,

Ateliér multimediálnej tvorby Žilinskej univerzity v Žiline Ateliér multimediálnej tvorby Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 12. 12. 2017 sa na Katedre multimédií a informačno-komunikačných technológií v podzemí novej menzy Žilinskej univerzity, uskutočnilo slávnostné otvorenie nového Ateliéru multimediálnej tvorby (AMT), na ktorom sa zúčastnila trieda IV. GDM.


,

Sviatok sv. Mikuláša Sviatok sv. Mikuláša

Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi kresťanské sviatky. Osobnosť svätého Mikuláša je tak trochu zahalená tajomstvom. O jeho živote sa zachovalo len veľmi málo písomných zmienok. Faktom je, že Mikuláš existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že bol biskupom v meste Myra (dnes mesto v Turecku).


,

Hviezdoslavov Kubín Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, s cieľom prehĺbiť literárne poznanie, tvorivosť, kultivovanie jazyka, reči, pestovať vzťah k slovu ako ku kultúrnej a umeleckej hodnote.


,

Exkurzia na stavbe tunela vo Višňovom Exkurzia na stavbe tunela vo Višňovom

Počas sviatku sv. Barbory - patrónky baníkov a geológov sa vybraní žiaci z I.NDŠ triedy, odboru dopravná prevádzka, zúčastnili exkurzie na stavbe tunela vo Višňovom. Práce na tuneli boli na niekoľko hodín prerušené.


,

Olympiáda z cudzích jazykov Olympiáda z cudzích jazykov

Dňa 22.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka. "Lingvisti" zo všetkých ročníkov si precvičili svoje jazykové znalosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením.


,

Študentská kvapka krvi Študentská kvapka krvi

Prijmú študenti výzvu a prekonajú svoje obavy? Kampaň Slovenského Červeného kríža ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2017 podporili - tak ako v minulosti - aj tento rok naši študenti darovaním krvi počas mobilného odberu 21.11.2017 v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka.,

Stužková II.NDŠ Stužková II.NDŠ

V sobotu 4.11 sa konala stužková slávnosť II.NDŠ, odbor dopravná prevádzka a stavebníctvo.


,

Slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl 2017/2018 Slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl 2017/2018

Žilinská diecéza každý rok organizuje ocenenie najlepších študentov stredných škôl. Slávnosť sa začala svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorú slúžil Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Biskup nám povedal veľa vrelých slov: „Stačí ak aspoň jeden bude adorovať Bohu, potom aj ostatní budú zachránení.“


,

Beh 17. novembra Beh 17. novembra

Naši žiaci Vratko Šimek a Patrik Schmiester z III. GDM sa zúčastnil atletickej súťaže organizovanej Žilinskou univerzitou.


,

Imatrikulácie Čadca 2017 Imatrikulácie Čadca 2017

Ako je už zvykom aj tento rok sme sa zúčastnili na imatrikuláciách našich združených škôl v Čadci: Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi.


,

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

14. novembra sa v Dolnom Kubíne uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a pedagógov.


,

PREZENTÁCIA PROGRAMU ERASMUS + PREZENTÁCIA PROGRAMU ERASMUS +

Dňa 10.11.2017 navštívili našu školu študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline, aby v III.GDM predstavili Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+.


,

Navždy sa zachová v pamäti stužková... Navždy sa zachová v pamäti stužková...

V sobotu 21.10.2017 sa 18 odvážlivcov zo IV.GDM rozhodlo prijať zelené stuhy nádeje od triedneho učiteľa Mgr. Michal Sventeka, a tak sa vydať na ťažkú cestu k vysnenému maturitnému vysvedčeniu, v Dome odborov v Žiline.


,

Akčný víkend - prebrať svoju úlohu Akčný víkend - prebrať svoju úlohu

Tri triedy prvého ročníka z SOŠ sv. Jozefa Robotníka zažili 13. - 15. októbra 2017 víkend plný aktivít na Škutovkách pri Liptovskej Osade. Boli sme historicky prvýkrát spolu siedmi bratia saleziáni - hovorí direktor školskej komunity. Dáva to veľký zmysel komunitnému zážitku, lebo sa ako saleziáni učíme pracovať a byť spolu.,

Oslavy Dňa zboru v Sučanoch Oslavy Dňa zboru v Sučanoch

Dňa 22. septembra 2017 sa pri príležitosti osláv Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany konalo slávnostné zhromaždenie spojené s odovzdávaním ocenení príslušníkom a zamestnancom ústavu.


,

Kameňák Kameňák

V dňoch 20. - 21.10.2017 sa naši piati žiaci - Cyril Korpesio, Michal Gábriš, Róbert Ševčík a Samuel Kvak zúčastnili saleziánskej lezeckej súťaže Kameňák, ktorá sa konala v Rožňave.


,

Burza povolaní v Trstenej Burza povolaní v Trstenej

Stalo sa už tradíciou, že naša škola sa prezentuje na rôznych burzách povolaní po celom Slovenku.


,

Exkurzia v Continental Púchov Exkurzia v Continental Púchov

V stredu 11.10 2017 sme trieda 1.NDŠ spolu s p. učiteľkou Ing. Funtíkovou boli na exkurzii v závode Continental  Púchov - výrobcu pneumatík.


,

Vedenie školy pracovalo na osobnom projekte života Vedenie školy pracovalo na osobnom projekte života

Dňa 10.10.2017 sa konalo školenie v rámci projektu Zaostri na cieľ, podporeného nadáciou Renovabis. Školenie bolo zamerané na úvod do témy tvorby osobného projektu života. Zúčastnilo sa ho vedenie školy spolu s vybranými pedagógmi školy.


,

Autosalón Nitra Autosalón Nitra

Dňa 5.10.2017 sme boli na Autosalóne v Nitre . V rámci prehliadky sme mali možnosť vidieť množstvo automobilov – osobných alebo karavanov.


,

Cechovačka Cechovačka

V stredu 4. 10.2017 boli žiaci prvých ročníkov prijímaní do cechu stolárskeho, autoopravárenskeho, murárskeho a grafického.


,

Ideš za Titusom Ideš za Titusom

Na konci septembrového víkendu a začiatkom nového mesiaca októbra 2017 sa uskutočnila výprava do Bratislavy a Vajnor. Cieľ prežiť a zažiť spolu s ostatnými mladými z celého Slovenska udalosť, ktorá sa prežíva niekedy iba raz v živote - blahorečenie saleziána, mučeníka za duchovne povolania, don Titusa Zemana.,

Orientačné dni v Bratislave Orientačné dni v Bratislave

Hry zamerané na upevňovanie kolektívu v triede, spoluprácu a poznávanie si po prvý raz vyskúšali žiaci druhého ročníka na Mamateyke v Bratislave.


,

Lenovo Legion Road Show Lenovo Legion Road Show

Názov tejto akcie je síce netradičný, ale v utorok 26. septembra sme sa vybraní žiaci I. - IV. ročníka odboru grafik digitálnych médií v nákupnom centre Aupark Žilina presvedčili, že to až také zložité nebude.

,

Vianočný turnaj v stolnom tenise Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 18. decembra 2015 sa uskutočnil Vianočný turnaj v stolnom tenise na Súkromných školách Živeny v Považskej Bystrici.


,

Hviezdoslavov Kubín Hviezdoslavov Kubín

Rúfus, Smrek, Válek... to je len náhodný výber autorov textov, ktoré sme mohli počuť počas školského kola Hviezdoslavovho Kubína.


,

Olympiáda z cudzích jazykov Olympiáda z cudzích jazykov

V mesiaci november sa pre milovníkov cudzích jazykov v našej škole uskutočnila olympiáda z anglického a nemeckého jazyka. Zapojiť sa do nej mohli žiaci všetkých ročníkov.


,

Voľba zástupcu rodičov do rady školy Voľba zástupcu rodičov do rady školy

Dňa 27.11.2015 sa na plenárnom rodičovskom združení predstavili traja kandidáti za zástupcov zo strany rodičov do rady školy. Boli to Mgr. Školová, p. Schmiester, p. Filická.


,

Stužková II. NDŠ Stužková II. NDŠ

Nikdy by sme nikomu neverili, že stužková môže byť taký dojímavý a silný zážitok, ktorý v nás vyvolal obrovské nadšenie. Moment, kedy sme cítili, že ľudia, ktorí sú pri nás, nás majú radi.,

"Advent začal kreatívne" "Advent začal kreatívne"

Aj tento rok sme spolu pripravili adventné vence. Pripomínajú nám blížiace sa Vianoce.


,

Seminár CANON Slovakia Seminár CANON Slovakia

Dňa 27.11.2015 sa v priestoroch SOŠ uskutočnila beseda so zástupcami spoločnosti CANON. Žiaci 1. – 4. ročníka odboru GDM mali príležitosť zoznámiť sa a v praxi si vyskúšať profesionálnu fototechniku.


,

Digital Media 2015 Digital Media 2015

Vybraní žiaci 4. ročníka odboru GDM sa spolu s učiteľom zúčastnili konferencie Digital Media 2015, ktorá sa konala dňa 26.11.2015 v Prahe.


,

Akčný víkend I. B Akčný víkend I. B

Pätnásti žiaci I. B triedy sa v dňoch 13.-15.11.2015 nadšene zúčastnili - pre našu školu už tradičnej akcie – akčný víkend, ktorý sa odohral v krásnom prostredí chaty Borovica vo Varíne.


,

Ekotopfilm – Envirofilm Ekotopfilm – Envirofilm

Dňa 27.10.2015 sa konal v Žiline Medzinárodný festival filmov Ekotopfilm – Envirofilm. Tradičnou súčasťou festivalu bolo podujatie „Junior festival pre deti a


,

Výročie Ľudovíta Štúra Výročie Ľudovíta Štúra

O velikánovi slovenskej literatúry Ľudovítovi Štúrovi je možné nájsť množstvo informácií nielen v knihách, ale aj na internete. Pri príležitosti 200. výročia vám ponúkame ,,pikošky" nielen z jeho súkromného života, ale aj zo života jeho priateľov Štúrovcov.


,

Stužková IV. GDM Stužková IV. GDM

V sobotu 17. októbra 2015 mali už tretí grafici stužkovú slávnosť.


,

Študentská kvapka krvi 2015 Študentská kvapka krvi 2015

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc pripravil 21. ročník Študentskej kvapky krvi.


,

Autosalón v Nitre Autosalón v Nitre

Autosalón v Nitre je už v plnom prúde a my sme na ňom boli zas.


,

Imatrikulácie prvákov Imatrikulácie prvákov

V utorok 13. 10. 2015 sa uskutočnili imatrikulácie prvákov. Od starších sme sa dozvedeli len samé chvály z minulých rokov, tak sme sa aj celkom tešili.


,

Burza škôl

Burza škôl prebieha každý rok. Žiaci našej školy sa snažili počas nej prezentovať to, čo sa im v našej škole páči.,

Exallievi na Sibíri Exallievi na Sibíri

Minuloročná prieskumná akcia na Sibír nás podnietila k tomu, aby sme tohtoročnú misijnú výpravu posilnili.


,

Otvorenie školského roka Otvorenie školského roka

Po dňoch plných slnka, odddychu a zážitkov sme vykročili do nového školského roka. Začal sv. omšou, počas ktorej sme boli povzbudení slovami direktora saleziánskeho domu v Žiline Petra Lukáčika, SDB.


,

Predĺžená duchovná obnova Predĺžená duchovná obnova

Pred začiatkom školského roka sa zamestnanci školy stretli na duchovnej obnove, ktorá prebiehala v Terchovej.


,

Cechcamp 2015 Cechcamp 2015

Presne po roku sa v dňoch 7. - 10.7. 2015 v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnil ďalší ročník výnimočného tábora pre chlapcov pod názvom Cechcamp.


,

Splav Malého Dunaja Splav Malého Dunaja

Medzi tohtoročnými jedno a dvojdňovými školskými výletmi bol aj jeden štvordňový! Od 25.6. do 28.6. splavovalo 12 statočných druhákov a sprievodcov „divokú vodu“ Malého Dunaja.


,

Zoznamovací výlet 2015 Zoznamovací výlet 2015

Zoznamovací výlet 2015 sa vydaril. Podobne ako po minulé roky bol jeho súčasťou zoznamovací večer a výlet na Minčol, ktorý sa premenil priam na skúšku ohňom.,

Záver školského roka Záver školského roka

Akcie, podujatia a rôzne činnosti ukončili školský rok, ktorý ubehol veľmi rýchlo.


,

Koncoročné výlety Koncoročné výlety

Pred koncom školského roka sa konali záverečné výlety. Každá trieda sa dohodla na mieste, kde strávi posledné chvíle pred prázdninami.


,

Záverečné skúšky Záverečné skúšky

V dňoch 18.-19. júna 2015 sa na našej škole konali písomné a praktické záverečné skúšky a 22. júna ústne záverečné skúšky v odboroch autoopravár- elektrikár, autoopravár- mechanik, autoopravár-lakovník, stolár a murár.


,

Športový deň Športový deň

Aj vzhľadom na nepriaznivé počasie sme aj tento rok zvládli športový deň veľmi úspešne.


,

Plavecký výcvik Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pre žiakov prvých ročníkov bol naozaj podarený.

,

Obleky, kravaty... Obleky, kravaty...

Táto pieseň od Elánu znela aj nám 6. 12. 2014 kedy sme sa spoločne stretli s rodičmi, učiteľmi, priateľkami na našej stužkovej.


,

Vianočná Viedeň Vianočná Viedeň

Ráno 3.12.2014 sme sa vybrali na výlet do Viedne. Ešte rozospatí sme nastúpili do autobusu a plní očakávania sme sa vydali na cestu.


,

OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV

V mesiaci november sa pre milovníkov cudzích jazykov v našej škole uskutočnila olympiáda z anglického a nemeckého jazyka. Zapojiť sa do nej mohli žiaci všetkých ročníkov.


,

„Čo ty na to, Hviezdoslav?“ „Čo ty na to, Hviezdoslav?“

Ako každý rok tak aj tento sa žiaci SOŠ sv. Jozefa Robotníka zúčastnili školského kola Hviezdoslavovho Kubína . Súperili medzi sebou v poézii, v próze a všetci recitovali „ako o život“, pretože sa bojovalo o výlet do Viedne.


,

Stužková II.NDŠ 2014 Stužková II.NDŠ 2014

...o chvíľu nám pripnete zelené stužky - symbol nádeje a úspešného vstupu do dospelosti...


,

Akčné víkendy – „Výzva na každý deň“ Akčné víkendy – „Výzva na každý deň“

"V piatok podvečer"... prichádzame na chatu Borovica :) Na tom by nebolo nič také nezvyčajné, keby sa na tejto chate nestretla partia mladých výnimočných ľudí spolu so saleziánmi.


,

Burza škôl Burza škôl

Aj tento rok sa naša škola zúčastnila viacerých akcií, kde prezentovala možnosti štúdia v škole.


,

20-ročný sen sa stal skutočnosťou! 20-ročný sen sa stal skutočnosťou!

Dňa 22.10.2014 sme v našej škole slávnostne otvorilo multifunkčné ihrisko. Toto ihrisko sme vyhrali v ekologickej súťaži, ktorú vyhlásila spoločnosť LIDL. Žiakom našej školy sa podarilo spomedzi 467 základných a stredných škôl na Slovensku vybojovať skvelé 3.miesto.


,

Autosalón 2014 Autosalón 2014

Celý deň začal pekným slnečným počasím. Vybrali sme sa na autosalón, ktorý sa uskutočnil v Nitre.


,

Exkurzia na STK MIKO Exkurzia na STK MIKO

Autoopravári - mechanici z III. C triedy sa zúčastnili exkurzie na Stanicu technickej kontroly MIKO. Majiteľ Ing. Miroslav Kobrtek, všetkých srdečne privítal a postupne ukázal priebeh emisnej a technickej kontroly.


,

Imatrikulácie prvákov Imatrikulácie prvákov

Dňa 14.10.2014 sme privítali a prijali prvákov do jednotlivých cechov našej školy.


,

PDO v Čičmanoch PDO v Čičmanoch

Po roku sme sa opäť všetci zamestnanci stretli na predĺženej duchovnej obnove v Čičmanoch. Žiaci si vychutnali riaditeľské voľno a my sme sa posilnili na duchu.


,

„Beauty of Nature through the Media“ „Beauty of Nature through the Media“

Jedná sa o mládežnícku výmenu, CZ/SK ktorá je určená mladým ľuďom vo veku od 15-25 rokov, ktorí sa môžu so svojimi vedomosťami v oblasti médií, grafiky a fotografie podeliť so svojimi rovesníkmi.,

Cechcamp 2014 Cechcamp 2014

Dám vám jednu hádanku...


,

Záver školského roka Záver školského roka

Posledné dni školského roka boli naplnené rôznymi aktivitami. Počas týchto dní sa konali viaceré akcie.


,

Školské výlety

Školské výlety sú miestom na upevňovanie medziľudských vzťahov a hlavne kolektívu.


,

Festival krátkych filmov 2014 Festival krátkych filmov 2014

Koncom tohto školského roka 2013/14 prebehol už v poradí tretí ročník Festivalu krátkych animovaných filmov, ktorého hlavnými tvorcami a v niektorých prípadoch aj aktérmi boli žiaci druhého ročníka odboru grafik digitálnych médií.


,

Záverečné skúšky 2013/2014 Záverečné skúšky 2013/2014

V piatok - 20. júna sme sa rozlúčili s ďalšími študentami našej školy - tretiakmi. Po úspešných záverečných skúškach, pri ktorých predviedli svoje zručnosti nielen po praktickej, ale aj po teoretickej stránke sme im slávnostne odovzdali výučné listy.


,

Športový deň Športový deň

V priebehu maturitných skúšok si študenti ostatných ročníkov zmerali svoje sily počas športového dňa.


,

Maturita 2014 Maturita 2014

V čase od 26. - 28. mája prebiehali maturitné skúšky študentov z odborov grafik digitálnych médií a nadstavbového štúdia - dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba.


,

Cechcamp 2014 Cechcamp 2014

Mnohí o tom snívajú, Ty to môžeš zažiť!


,

Sviatok sv. Jozefa a PGSI Sviatok sv. Jozefa a PGSI

Sviatok sv. Jozefa - 1. mája sme oslávili nielen svätou omšou, ale aj spoločným výletom do Bratislavy.


,

UŠITÉ PRESNE NA MIERU UŠITÉ PRESNE NA MIERU

Vyhrali sme ihrisko z LIDLu! Získali sme 3. miesto!!!


,

Výlet tretiakov v Taliansku Výlet tretiakov v Taliansku

V čase od 6. - 11. 4. 2014 prebiehal kurz OŽZ v Taliansku. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov mali možnosť poznať miesta, na ktorých pôsobil don Bosco.


,

Úspešné slovenské finále! Úspešné slovenské finále!

V dňoch 9. a 10. apríla sa uskutočnil 15. ročník sútaže Autoopravár Junior Castrol. Študenti našej školy sa prebojovali do finále dvoch z celkovo troch kategórií sútaže.,

Po roku početnejší...	Po roku početnejší...

Po viac ako roku sa v dňoch 28.-30.3.2014 znovu zišli rodinky našich exallievov. Už náš nadpis hovorí o tom, že boli sme početnejší, predovšetkým prírastkami do rodiniek. A to sú ďalšie ešte na ceste! :D


,

Matematický klokan Matematický klokan

24. marca sa dvanásti šikovní matematici zapojili do najväčšej matematickej súťaže na svete - Matematický klokan.


,

Učia sa navzájom Učia sa navzájom

Medzi stavbármi sa osvedčili aj iné formy a spôsoby vzdelávania, ako sú tie tradičné v triedach a dielňach.

,

Volejbal a beh 17. novembra Volejbal a beh 17. novembra

Deň pred začatím vianočných prázdnin sme sa zúčastnili volejbalového turnaja na Spojenej škole Živena v Považskej Bystrici a získali sme krásne druhé miesto. Turnaj bol o niečo náročnejší v upravených pravidlách, ale všetci sme si skvele zahrali.


,

Súťaž Mladý stolár 2013 Súťaž Mladý stolár 2013

Svätý Mikuláš 6. decembra 2013 v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline obdarúval darčekmi nielen žiakov školy, ale aj účastníkov II. ročníka súťaže Mladý stolár 2013.


,

Exkurzia - Viedeň Exkurzia - Viedeň

Dňa 3.decembra sme sa vybrali na poznávaciu a prekvapujúco zaujímavú exkurziu do Viedne. Bola to akcia pre víťazov školských kôl olympiád z cudzích jazykoch a Hviezdoslavovho Kubína. Ak sme chceli všetko stihnúť, museli sme si aj privstať a to už o piatej, aby sme sa mohli pripraviť na vzrušujúcu štvorhodinovú cestu autobusom.


,

Prví stužkovaní grafici Prví stužkovaní grafici

Tento školský rok má pre našu školu špecifický náboj. Po prvýkrát máme na škole dve maturitné triedy. Naši najstarší GDM-kári sa pomaly blížia k cieľu a to k maturite.


,

Deviatnik k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie Deviatnik k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie

Deväťdňovou modlitbou – od 29. novembra do 7. decembra – sa chceme pripravovať na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Deviatnikom si chceme vyprosiť dar čistoty, úctu k našim mamkám a správny vzťah k dievčatám, ktoré poznáme alebo s ktorými chodíte.


,

Stavbári sa školili Stavbári sa školili

Študenti prvého ročníka nadstavbového štúdia, v odbore stavebníctvo, si dopĺňajú svoje odborné vedomosti a konfrontujú praktické skúsenosti na prezentačných stretnutiach firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu.


,

Hviezdoslavov Kubín Hviezdoslavov Kubín

Lásku k literatúre a k čítaniu dokázali naši žiaci tak, že sa naučili ukážky a predviedli svoje umenie v prednese.,

Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka

Počas mesiaca november prebehla v škole olympiáda z anglického a nemeckého jazyka. Žiaci mali možnosť predviesť svoje zručnosti a talent.


,

KIA Innovation Award 2013 Víťazné Double! KIA Innovation Award 2013 Víťazné Double!

Našim študentom, Marekovi Pekarovi a Tiborovi Jopčíkovi, sa podarilo pod vedením Antona Kutliaka obhájiť titul v súťaži KIA Innovation Award.,

Lezecký krúžok - Sedem statočných Lezecký krúžok - Sedem statočných

Chcel by som vás trochu poinformovať o dianí v našom lezeckom krúžku, na ktorý sa oficiálne prihlásilo viacero odvážlivcov. Reálne nás tam spolu so mnou chodí zatiaľ sedem statočných, no hlásia sa už aj ďalší.,

Misie v škole Misie v škole

Október nie je len mesiacom ruženca, ale aj mesiacom misií. Pri tejto príležitosti sa v škole uskutočnili viaceré prednášky súvisiace práve s nimi.


,

Tri týždne v nemeckom Gut Wehlitz Tri týždne v nemeckom Gut Wehlitz

Oznam, že sa v októbri chystá výlet do Nemecka vyvolal rozruch na celej škole. Malo ísť iba pätnásť žiakov. Desať autoopravárov a päť stolárov. Každý čakal, či vyberú práve jeho. Na moje veľké prekvapenie a hlavne potešenie, vybrali aj mňa. Tým, ktorí sa tam nedostali chcem aspoň priblížiť náš trojtýždňový pobyt v Nemecku.


,

Darca krvi je hrdina Darca krvi je hrdina

Hrdinom sa človek môže stať akýmkoľvek spôsobom. Môžete vykonať nejaký dobrý skutok alebo viesť príkladný život...,

Imatrikulácie prvákov Imatrikulácie prvákov

Našich prvákov sme privítali už na začiatku školského roka. Na to, aby boli platnými členmi našej školy sme ich museli prijať do jednotlivých cechov.
,

Slovensko je za život Slovensko je za život

Dvadsiaty druhý september roku Pána MMXIII, dvadsiata piata nedeľa v období cez rok.


,

Trinásť statočných v Šaštíne Trinásť statočných v Šaštíne

Dvakrát sedem statočných bez jedného, to jest trinásť odvážnych, sa piatok trinásteho vydalo na púť do Šaštína, pozdraviť našu nebeskú matku Máriu.,

Otvorenie školského roka 2013/2014 Otvorenie školského roka 2013/2014

Po chvíľach strávených s priateľmi a známymi na dovolenke, akciách a podujatiach opäť nastala chvíľa kedy sme nastúpili do školy.


,

Splav Malého Dunaja Splav Malého Dunaja

Počas prázdnin a letných horúčav nemôže chýbať jedinečná akcia akou je splav. Tento rok sa skupina chlapcov a netradične aj dievčat rozhodli splavovať Malý Dunaj.


,

Hrebeňovka Hrebeňovka

Prázdniny sme začali úplne "peckovo" v prostredí krásnej prírody, divých zvierat a lesných víl.


,

Zoznamovací výlet 2013 Zoznamovací výlet 2013

Stáva sa už pomaly tradíciou, že väčšina novoprijatých prvákov sa zúčastní aj „Zoznamovacieho výletu“.


,

Koncoročný výlet I.NDŠ Koncoročný výlet I.NDŠ

Na koncoročný výlet sa zvyčajne teší skoro každý žiak. Oddych, zábava, turistika, vzájomné spoznávanie...


,

Súťaž k 100. výročiu narodenia Gorazda Zvonického Súťaž k 100. výročiu narodenia Gorazda Zvonického

Gorazd Zvonický bol vlastným menom Andrej Šándor. Narodil sa 29.júna 1913 v Močaranoch, dnes mestská časť Michalovce. Zomrel 27.júla 1995 v Ríme. Bol slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz - salezián, misionár, pedagóg, prekladateľ a významný exilový spisovateľ.


,

Študentské projekty Študentské projekty

Už po 4-krát sa žiakom našej školy podarilo prebojovať do finále československej súťaže ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY, ktorú organizuje firma Špinar-software s. r. o.

,

Evanjelizačné rozdávanie čaju Evanjelizačné rozdávanie čaju

Aj tento rok sme sa rozhodli do komerčnej konzumisticko–hedonistickej atmosféry vianočných trhov na Námestí Andreja Hlinku vniesť trošku svetla inej farby a iných hodnôt.


,

Hviezdoslavov Kubín Hviezdoslavov Kubín

Pred vianočnými sviatkami prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, do ktorého sa zapojilo 20 chlapcov a predviedlo svoje umenie v prednese poézie a prózy. Žiaci potešili svojimi výkonmi a rozhodovanie bolo pre porotu veľmi ťažké.


,

Súťaž Mladý stolár Súťaž Mladý stolár

Remeslo má zlaté dno. Prečo si teda nezmerať sily v tom, kto je lepší. Propagácia odboru stolár a vytvorenie možnosti popasovania sa mladých stolárov viedla k myšlienke usporiadať takúto súťaž. Preto bol v škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline 7. decembra 2012, počas dňa otvorených dverí, usporiadaný nultý ročník súťaže Mladý stolár, určený žiakom učebného odboru stolár a študijného odboru


,

Výlet do Viedne Výlet do Viedne

Počas dňa sv. Mikuláša si víťazi školského kola olympiády museli nastaviť budík o hodinku skôr. Skoro ráno sa odchádzalo zo žilinského autobusového nástupišťa autobusom do Viedne.


,

Olympiáda z cudzích jazykov Olympiáda z cudzích jazykov

Koncom októbra a začiatkom novembra na hodinách nemeckého a anglického jazyka prebehli triedne kolá olympiády z cudzí jazykov.


,

Sviatok sv. Mikuláša Sviatok sv. Mikuláša

Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi kresťanské sviatky. Osobnosť svätého Mikuláša je tak trochu zahalená tajomstvom. O jeho živote sa zachovalo len veľmi málo písomných zmienok. Faktom je, že Mikuláš existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že bol biskupom v meste Myra (dnes mesto v Turecku).


,

Katarínska zábava Katarínska zábava

Adventnú prípravu sme začali Katarínskou zábavou v Čadci. Navštívili sme miestny dievčenský internát a prežili sme pár hodín v pokojnej atmosfére, výborných chlebíčkov a nadšených dievčat.


,

Viazanie adventných vencov Viazanie adventných vencov

Koncom novembra sa uskutočnilo už tradičné viazanie adventných vencov.


,

Stretnutie najlepších študentov Stretnutie najlepších študentov

Dňa 20. novembra 2012 sa v školskej kaplnke Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti uskutočnilo stretnutie najlepších študentov stredných škôl Žilinskej diecézy s mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom.


,

Kama 2012 - Dubnica nad Váhom Kama 2012 - Dubnica nad Váhom

Príjemné jesenné počasie 16.-17. novembra 2012 prinieslo akciu KAMA 2012. Ide o futbalový turnaj saleziánskych stredísk západného Slovenska. Tradične sa koná v Dubnici nad Váhom.,

Súťaž murárov Súťaž murárov

Naši usilovní chlapci - murári sa tento rok zapojili do súťaže Mladý remeselník. Reprezentovali nás Vladimír Hrošo a Ján Dikoš z 3. D triedy.


,

Stužková slávnosť Stužková slávnosť

V sobotu 27. októbra 2012 sa uskutočnila dlho očakávaná stužková slávnosť študentov II. NDŠ.,

Imatrikulácie Čadca Imatrikulácie Čadca

Nie je to prvý rok čo sa stretávame so školou v Čadci na imatrikuláciách. Program bol skutočne zábavný a pobavil každého od žiaka až po riaditeľku.