Veľké víťazstvo našich žiakov!

Veľké víťazstvo našich žiakov!

Prvý ročník česko-slovenskej súťaže AUTOOPRAVÁR Junior 2011, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.-8.6.2011 v Brne, priniesol príjemné prekvapenia. Na popredných miestach (prvom a druhom) sa v kategórii AUTOMECHANIK junior 2011 umiestnili žiaci našej SOŠ sv. Jozefa Robotníka! Blahoželáme!
„Keď ide o nejakú vec, čo slúži dobru mládeže, don Bosco chce byť vždy na čele pokroku“

/Don Bosco/

 

  Cirkevné školy sú niekedy verejnosťou považované za školy, v ktorých je vzdelávanie „potláčané“ na úkor iných priorít. Opak je však pravdou!

  SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánskou školou, v ktorej sa žiaci odborne a duchovne pripravujú na svoj život. Prioritou školy je výchova podľa saleziánskeho preventívneho systému dona Bosca, ale aj kvalitné vzdelávanie a príprava kvalifikovaných odborníkov predovšetkým v robotníckych povolaniach.

Tento rok je pre všetkých výnimočný, pretože si pripomíname 20.výročie založenia tejto školy. Nečakaným a príjemným zavŕšením osláv výročia bolo veľké víťazstvo našich žiakov v súťaži ČESKO-SLOVENSKÝ AUTOOPRAVAR JUNIOR 2011 v Brne.
       Už niekoľko rokov dosahujú žiaci našej školy veľmi dobré výsledky v súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL, ktorú každý rok pripravuje Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky. Toto víťazstvo nie je náhodné, je výsledkom dlhoročného úsilia pedagógov a žiakov. Odbor autoopravár je v súčasnosti kľúčovým odborom školy, nakoľko automobilový priemysel je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva Slovenskej republiky.
       Priebeh súťaže je rozdelený na školské, testovacie a oblastné kolá, z ktorých najlepší postupujú do celoslovenského finále. Aj tento rok obsadili znova žiaci našej školy popredné miesta – 1. miesto získal Marek Pekár, 2. miesto Daniel Orieščik. V súťaži AUTOKAROSÁR 2011, ktorá tento rok odštartovala I. ročník, získal 1. miesto Patrik Korman. V silnej konkurencii si viedli veľmi úspešne, a preto postúpili do česko-slovenského superfinále v Brne, kde reprezentovali nielen vlastnú školu, ale aj celé Slovensko.
Škola zároveň získala putovný pohár, Cenu ministra školstva SR.
       Súťaž ČESKO-SLOVENSKÝ AUTOOPRAVÁR 2011 V BRNE bola vyvrcholením národných súťaží, do ktorých bolo zapojených vyše 2000 mladých mechanikov, karosárov a lakovníkov na Slovensku a vyše 3000 v Čechách. Súťaž sa uskutočnila 6.-8.6.2011 počas výstavy AUTOSALÓN BRNO 2011. Počas troch dní v každej kategórii súťažilo päť najlepších žiakov z Čiech a zo Slovenska.

 

 V kategórii Automechanik junior 2011 získal 1.miesto Daniel Orieščik a 2. miesto Marek Pekár. Toto víťazstvo si zaslúžili za poctivú prácu a za voľný čas, ktorý tomu venovali nielen oni, ale aj pedagógovia, ktorí ich pripravovali. Okrem iného niektorí odborníci automobilového priemyslu ocenili a vyzdvihli nielen odbornosť chlapcov, ale aj ich hodnoty - nezlomnosť, vynaliezavosť, pracovitosť a skromnosť. Úspech, ktorý žiaci dosiahli, sa stáva obrovskou motiváciou pre ostatných žiakov v štúdiu.
„ Kto chce účinne pracovať, musí mať v srdci lásku a v práci trpezlivosť.“
       Nech slová dona Bosca sprevádzajú všetkých zamestnancov školy a všetkých tých, ktorým nie je osud našich detí a mládeže ľahostajný.