Súťaž Junior CASTROL

Súťaž Junior CASTROL

V celoslovenskom kole súťaže Junior CASTROL sa znova vynikajúco umiestnili žiaci našej školy.

Kategória AUTOOPRAVÁR 1. miesto - Marek Pekár, 2.C

Kategória AUTOOPRAVÁR 2. miesto - Daniel Orieščik, 3.C

Kategória AUTOKAROSÁR 1. miesto - Patrik Korman, 3.D

Blahoželáme im a prajeme veľa šťastia v česko-slovenskom kole súťaže v BRNE.