Študentské projekty

Študentské projekty

V československom kole súťaže v Turbo CAD Študentské projekty sa na vynikajúcom 3. mieste umiestnil žiak našej školy Daniel Jánošík (2.NDŠ).

V československom kole súťaže v Turbo CAD Študentské projekty sa na vynikajúcom 3. mieste umiestnil žiak našej školy Daniel Jánošík (2.NDŠ).
Všetci mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.