Víťazovi chýbal 1 bod

Víťazovi chýbal 1 bod

Oblastné semifinálové kolo súťaže Skills Slovakia 2019 sa uskutočnilo 14. marca 2019 v Žiline za účasti 6 družstiev. Do bodovania súťaže Mladý stolár 2019 zasiahli žiaci 2. ročníka učebného odboru stolár alebo 3. ročníka maturitných drevárskych odborov. Prvé 3 družstvá sa kvalifikovali do slovenského finále. Súperom im budú najlepšie družstvá škôl z druhého seminále v Spišskej Novej Vsi (21. marca 2019).
Odborná porota Rastislav Synák (predseda), Peter Kramár a Ivan Grauza hodnotila výsledky písomného testu a pri remeselnej práci posudzovala 5 praktických výkonov. Kritériá umožnili získať 100 bodov. Výsledky jednotlivcov spočítali za školu a oficiálne výsledky klasifikovali výkon 2-členného družstva. Súťažným výrobkom bol prístrešok pre betlehem zo smrekového reziva. Jednotlivci na podstavu 300x180 mm hrúbky 18 mm upevnili 3 stolárskymi čapmi zadnú stenu.
 
Po 2 čapy a rozčapy boli aj na bokoch zadnej strany. Na túto jednoduchú konštrukciu kolíkovými spojmi upevnili 2 striešky inej dĺžky 190 a 145 mm a šírky 75 mm. Jemne zaoblili hrany a vybrúsením získali polotovar prístrešku. Usporiadateľská škola – SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina – má v stolárskej dielni nový CNC-stroj na laserové vypaľovanie a ním doplnia konštrukciu betlehemu o betlehemské postavy.
 
Zo 100 možných bodov získal najlepší jednotlivec Patrik Straka 99 bodov (Žilina).
Vďaka náskoku z teoretického testu ho neohrozil druhý v poradí – Daniel Pupík (Krásno), ktorý získal 94,75 boda. Matej Kubačka (Dolný Kubín) na tretej priečke získal 87,5 boda.
Bez pohárov zostali:
 
4. Adam Letko (Žilina) 84,75
5. Patrik Dritomský (Trnava) 82,25
6. Adam Grnáč (Zvolen) 80,75
7. Tomáš Ďurica (Krásno) 78,0
8. Denis Štrbík (Trnava) 76,25
9. Radovan Vallo (Nitra) 71,0
10. Jakub Čief (Zvolen) 61,25
11. Jakub Bažík (Dolný Kubín) 59,25
12. Benjamín Gálik (Nitra) 49,0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keď víťaz získal 99 bodov – tak mal v teste plný počet 30 bodov, za spoje 40 bodov, za presnosť 10 bodov (aj ďalších 5 súťažiacich). Odborná porota mu paradoxne zobrala len 1 bod za nedodržanie BOZP (pri brúsení nepoužil okuliare). Posledný Benjamín Gálik mal 49 bodov – chýbal mu 1 bod k zisku polovice bodov, za písomný test dostal len 18 bodov, za spoje 13 bodov, za presnosť 8 bodov, za výmenu 2 dielcov stratil 10 bodov. Súťažiaci celkom menili 5 dielcov (za každý strata 5 bodov). 
 
Všetci súťažiaci prejavili svoju individualitu. Každý získal iný počet bodov za písomný test a v disciplíne čap a rozčap. V ďalších 3 hodnotených úkonoch už boli rozdiely, ktoré spôsobili, že za praktickú časť mali rovnaký počet bodov Patrik Straka a Daniel Pupík (69 bodov), Patrik Dritomský a Adam Grnáč (59 bodov). V celkovom výsledku jednotlivcov a škôl nebol žiadny rovnaký počet bodov. Všetci získali hodnotné vecné ceny.
 
Súťaž družstiev o postup do slovenského finále:
    celkom test prax
1. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 183,75 59,75 124
2. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 172,75 53,75 119
3. SOŠ obchodu a služieb Trnava 158,5 43,5 115
4. Súkromná SOŠ Dolný Kubín 146,75 42,75 104
5. SOŠ drevárska Zvolen 142,0 43 99
6. SOŠ stavebná Nitra (Nábrežie mládeže) 120,0 40 80

 

     
 
 
 
 
   
 
 
PhDr. Anton Mrník
 
Vďaka za úspešný priebeh ďaľšieho ročníka súťaže patrí pedagógom zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, generálnemu sponzorovi súťaže firme NÁBYTKÁR,s.r.o., firmám Démos trade, s.r.o., JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. a Drevárskemu magazínu.