Súťaž ŠVOČ-TUZVO

Súťaž ŠVOČ-TUZVO

Dňa 6.5.2019 sme sa zúčastnili súťaže ŠVOČ na pôde Technickej Univerzity vo Zvolene.

Bol to jubilejný 60.ročník súťaže, kde sme prezentovali 3 nasledovné odborné práce aj s výrobkami:

            - Lukáš Tereštík s názvom práce: Obrus , ktorý sa neperie - spoločenský stolík        

            - Cyril Korpesio, Andrej Červeňan s prácou: Krása v dreve zakliata - spoločenský stolík  

            - Daniel Fečo s názvom práce : Od vízie k tónom melódie  - violončelo

Súťaže sa zúčastnilo 20 odborných prác študentov z Česka a Slovenska, ktorí mali za úlohu

predstaviť svoj výrobok a obhájiť svoju odbornú prácu pred vysokoškolskou porotou.

Po vyhodnotení prác odbornou porotou sme  obsadili nasledovné umiestnenie:

 - na delenom 4. mieste sa umiestnil Lukáš Tereštík s výrobkom spoločenský stolík s ľudovým         vzorom

 - na 1. mieste sa umiestnila práca Daniela Feča, hudobný nástroj-violončelo

   Týmto umiestnením študent obhájil prvenstvo na súťaži ŠVOČ z minulého roku.

 - odborná porota vysoko vyzdvihla umeleckú hodnotu výrobku Červeňana a Korpesia - spoločenský stolík vyrobený z koreňových nábehov a skla.