Súťaž Mladý stolár

Súťaž Mladý stolár

V dňoch 29. a 30. januára sa v našej škole v odbore stolár uskutočnila súťaž. Svoje schopnosti ukázali stolári z 2. ročníka.
O najlepšie vedomosti a zručnosti zo stolárskeho remesla sa „pobili“ v školskom kole súťaže „Mladý stolár“. Súťaž sa skladala z praktickej časti, ktorá prebiehala na praktickom vyučovaní počas dvoch dní. Chlapci podľa predloženého výkresu vyrábali drevený betlehem. Hodnotila sa presnosť spojov, celkové rozmery, vzhľad výrobku, ale aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci. V nasledujúcom týždni, zbierali potrebné body ešte v teoretickej časti a odpovedali na pripravené otázky. Po sčítaní bodov, z obidvoch oblastí súťaže, sme spoznali troch najlepších stolárov
v 2. ročníku, ktorými sa stali: Patrik STRAKA s celkovým počtom 88 bodov, Adam LETKO s počtom 85 bodov a Filip MORAVČÍK s počtom 82 bodov. Maximálny možný počet bolo 100 bodov. Prví dvaja chlapci budú školu reprezentovať v oblastnom kole 5. ročníka súťaže Skills Slovakia, ktoré sa uskutoční v marci, opäť v priestoroch našej školy.