Exkurzia do školiaceho strediska SERVIND SLOVAKIA

Exkurzia do školiaceho strediska SERVIND SLOVAKIA

Ráno o 8:33 sme nasadli na vlak do Ilavy na exkurziu do firmy SERVIND SLOVAKIA, kde sme prišli okolo 11:00 hod.

Vo firme nás srdečne privítali a rozdelili  do dvoch skupín. Prvá skupina mala praktické vzdelávanie-poučenie o práci v lakovníckej dielni, druhá skupina mala teoretické oboznámenie sa s prácou v lakovníckej dielni. Mali sme možnosť vyskúšať si prácu s nástrojmi v lakovníckej dielni. Ukázali nám ako sa namiešava a strieka farba,  aké druhy farieb používajú. Na záver prednášky nám prichystali bohaté občerstvenie (bagety, ovocie, vodu). Ponaučenie z exkurzie-mali sme možnosť vidieť aké je to byť lakovník, čo je náplňou tejto profesie. Táto návšteva nám pomohla si vybrať náš budúci odbor.