Exkurzia do KTM v Bratislave

Exkurzia do KTM v Bratislave

Dňa 25. a 26. 6. traja žiaci našej školy využili možnosť zúčastniť sa exkurzie do centrály KTM v Bratislave.

Po úvodnom oboznámení a informáciách o značke KTM, produktoch, histórií výroby a víziách do budúcnosti  sme šli do dielne. Tam nás mechanik uviedol do náplne práce pri aktivovaní a príprave motocykla do športovej prevádzky.

Po ukončení prác v dielni a sklade, kde sme im pomohli postaviť regál. Chlapci dostali ponuku vyskúšať si jazdu na elektromotocykloch na starom Vajnorskom letisku, ktorú si užili, i keď ako tvrdili "hluk motora a smrad výfuku" sa nedá nahradiť.

Počas druhého dňa mali žiaci za úlohu pripraviť tri nové motorky na športovú prevádzku. V praxi to znamená, že presne podľa daných postupov demontovali nevyhovujúce časti, vymenili ich za iné

"športová úprava"  a namontovali. Postupne takto pripravili a následne aktivovali pomocou diagnostického zariadenia všetky motorky.

V závere chlapci, ale aj zástupcovia z KTM zhodnotili prácu a celkovú spokojnosť s exkurziou a tešia sa na ďalšiu možnú spoluprácu.