ZTS Metalurg

ZTS Metalurg

Dňa 9. 10. 2018 sme navštívili spoločnosť ZTS Metalurg. Spoločnosť sa zaoberá výrobou voľných a zápustkových výrobkov, ale i odliatkov z ocele.

Sprievodkyňa nám porozprávala o spoločnosti, jednotlivých strojoch. V prvej hale nám ukázali proces kovania vo voľnej i zápustkovej kováčni. Neskôr sme sa presunuli do oceliarne, ktorá slúži na výrobu ocele v elektirckých oblúkových peciach. Roztavená oceľ sa ďalej odlieva do rôznych foriem.  Po vychladnutí sa odliatky povrchovo obrusujú a pieskujú, a porkačujú k ďalšiemu opracovaniu na kovoobrábacích strojoch. My sme získali nové informácie o spracovaní kovov a ich využití.