Súťaž najlepší stolár prvého ročníka

Súťaž najlepší stolár prvého ročníka

V dňoch 15.5. - 16.5. 2018 sa uskutočnila v našej škole súťaž najlepší stolár prvého ročníka.

Úlohou súťažiacich bolo vyrobiť drevený rámik na foto, ktorý bude zdobiť steny našej školy. Na prvých troch miestach sa
umiestnili títo žiaci:  
1. miesto Filip Hodoň  
2. miesto Adam Letko  
3. miesto Šimon Mieres  
Výhercom srdečne blahoželáme !