Našich žiakov ocenili

Našich žiakov ocenili

Ako hovorí slovenské porekadlo „remeslo má zlaté dno,“ štyria naši exallievi si prevzali výučné listy z rúk podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja RNDr. Petra Dobeša.

Slávnostné oceňovanie sa konalo v utorok 26.6.2018 v Sobášnom paláci v Bytči. Patrik Franek, Juraj Ondrášek, Daniel Fečo a Lukáš Tereštík boli vyzdvihnutí za úspechy počas celého štúdia i za prvé miesta v celoslovenských súťažiach v odbore stolár a autoopravár. Prajeme im veľa úspechov na ich ďalšej ceste.