Súťaž Mladý stolár

Súťaž Mladý stolár

V dňoch 23. a 26. januára sa v našej škole v odbore stolár uskutočnila súťaž. Svoje schopnosti ukázali stolári z 2. ročníka.

O najlepšie vedomosti a zručnosti zo stolárskeho remesla sa „pasovali“ v školskom kole súťaže „Mladý stolár“. Súťaž sa skladala z praktickej časti, ktorá prebehla  v dňoch  23. a 26. januára. Chlapci podľa predloženého výkresu vyrábali krabičku na mobilné telefóny. Hodnotila sa presnosť spojov, celkové rozmery, vzhľad výrobku, ale aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci. V nasledujúcom týždni zbierali potrebné body ešte v teoretickej časti a odpovedali na pripravené otázky.

Po sčítaní bodov z obidvoch častí súťaže sme spoznali troch najlepších stolárov

v 2. ročníku, ktorými sa stali:

Fečo Daniel s celkovým počtom 94 bodov,

Židuliak Matúš s počtom 91 bodov

Tereštík Lukáš s počtom 86 bodov. 

Maximálny možný počet bol 100 bodov. Prví dvaja chlapci budú školu reprezentovať v oblastnom kole 3. ročníka súťaže Skills Slovakia, ktoré sa uskutoční v marci v Krásne nad  Kysucou.