Seminár učiteľov v Prahe

Seminár učiteľov v Prahe

Dňa 12. 09. 2017 (utorok) sa učitelia odboru grafik digitálnych médií zúčastnili seminára pre učiteľov v Prahe.

Seminár bol zameraný na výmenu skúsenosti s výukou 3D grafiky, predvádzanie zaujímavých riešení a oboznámenie s aktuálne dostupnými výukovými materiálmi programu Cinema 4D (3D modelovací, vizualizačný a animačný program).

Súčasťou seminára bola pozvánka pre učiteľov a študentov na 3D konferenciu, ktorá prebieha v termíne 23.11.2017 v Prahe. Program konferencie je zameraný na 3D grafiku a multimédiá s množstvom zaujímavých prednášok (vrátane dvoch v anglickom jazyku) a doprovodným programom.