Prezentácia profesionálnej fotografickej techniky

Prezentácia profesionálnej fotografickej techniky

Dňa 10.11. 2017 sa uskutočnila prezentácia profesionálnej fotografickej techniky spoločnosti Faxcopy a Fomei, pre študijný odbor grafik digitálnych médií. Predstavené boli najnovšie produkty - novinky, ktoré si mohli študenti názorne vyskúšať. Akcia mala veľký úspech, stretla sa s veľkým ohlasom u študentov tohto odboru. Tešíme sa na budúcu spoluprácu, na spoločných projektoch s uvedenými firmami.