Návšteva firmy FOMEI

Návšteva firmy FOMEI

Dňa 9.6.2017 nás navštívila firma FOMEI. Školitelia Peter Brichta a Tomáš Michelič nás oboznámili a prakticky predviedli prácu s fotografickým osvetľovacími telesami, ukázali prácu pri fotografovaní telies v pohybe, postup pri dokumentačnej fotografii počas omše.

Workshop bol zameraný na fotografovanie v interiéri a exteriéri. Predviedli nám veci, ktoré sme nemali možnosť nikde inde vyskúšať. Tento workshop sme mali rozdelený na 3 časti. Prvá časť bola fotografovanie na omši. K týmto fotografiám nám povedali, čo bolo dobre a čo zlé. Druhá časť bola o fotografovaní portrétu so svetlami. Ukázali nám ako sa používajú svetlá, ako sa komunikuje s modelmi. Tretia časť bola o športe. Tu sme sa presunuli na vonkajšie ihrisko a fotografovali cyklistu a kolobežkára. Veríme, že takýto workshop budeme v budúcnosti ešte mať , prípadne by sme aj my mohli ísť do Bratislavy, aby sme si mohli vyskúšať aj inú techniku. Ďakujeme školiteľom a vyučujúcemu odborných predmetov za skvelý deň.