Najlepší stolár 1. ročníka

Najlepší stolár 1. ročníka

V dňoch 3. a 4. 5. 2017 a zároveň od 10. do 11. 5. 2017 sa uskutočnila v našej škole už tradičná súťaž s názvom „Najlepší stolár 1. ročníka“.

O najlepšie umiestnenie súťažili žiaci prvých ročníkov v odbore  stolár. Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Samotná teória obsahovala test z nadobudnutého učiva v prvom ročníku a praktická časť pozostávala z výroby zadaného výrobku, ktorým bol rámik so štyroch druhov čapových spojov. Celkovo mohli chlapci v súťaži získať 100 bodov.

Po sčítaní bodov z obidvoch častí súťaže sme spoznali troch najlepších stolárov:

3. miesto: Kráľovič Ján 1. A   -   83 bodov

2. miesto: Katrenčík Jakub 1. C   -   85 bodov

1. miesto: Frolo Jakub 1. A   -   88 bodov

Víťazom srdečne blahoželáme.