Finále československého kola súťaže SUSO

Finále československého kola súťaže SUSO

V Prahe sa v dňoch od 19. až 22. septembra uskutočnil 21. ročník finále súťaže stavebných remesiel SUSO.

O najlepšie umiestnenie súťažili žiaci tretích ročníkov tradične v troch remeslách a to: stolár, murár a kamenár. Naša škola mala zastúpenie v odbore stolár, kde nás reprezentovali Lukáš Tereštík a Daniel Fečo.
Výrobkom bol tentokrát konferenčný stolík s povrchovou úpravou.
Súťažiaci na tomto výrobku pracovali štyri dni  za pomoci ručného náradia, elektrických
strojčekov a drevoobrábacích strojov. Partnermi súťaže boli firma Mafell, Dewalt, Houfek a Ramia.
V stolárskej súťaži si meralo silu  10 súťažných družstiev a to dve zo Slovenska a osem z Čiech
a Moravy. Vo veľmi silnej a vyrovnanej konkurencii sme obsadili celkovo 6 miesto, za čo
chlapcom patrí veľká vďaka.

Tomáš Mário Peregrim