AMFO 2017

AMFO 2017

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo 2. februára 2017 slávnostnú vernisáž výstavy fotografií z regionálnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby. V tomto ročníku súťažilo spolu 362 fotografií. Zapojili sa do nej aj žiaci odboru grafik digitálnych médií.

V najmladšej vekovej kategórii čiernobielej fotografie bolo čestné uznanie udelené Eve – Márii Budzeľovej a Damiánovi Bačkorovi z I. GDM. Z farebnej fotografie získali čestné uznanie Barbora Krčmáriková a Samuel Koza z I. GDM.

 

V druhej skupine autorov od 16 do 21 rokov v čiernobielej fotografii získala 2. miesto Lucia Zbýňovcová zo IV. GDM. Čestné uznanie získal Matej Križan zo IV. GDM a Silvester Jurčák z II. GDM.

 

V kategórii farebná fotografia porota udelila 2. miesto Silvesterovi Jurčákovi z II. GDM  a 3. miesto Michalovi Vartiakovi zo IV. GDM. Čestné uznanie si odniesol Matej Križan zo IV. GDM.

 

Výstava z regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby potrvá v Makovického dome v Žiline do 2. marca 2017 a návštevníci si ju môžu pozrieť v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny. Po dohode s pracovníkmi kultúrneho strediska je možné výstavu navštíviť aj mimo uvedeného času. Viac o vernisáži a výstave: www.krkszilina.sk .