Súťaž stolárov - SKILLS Slovakia 2016 v Nitre

Súťaž stolárov - SKILLS Slovakia 2016 v Nitre

Vo výstavisku Agrokomplexu v Nitre sa v dňoch 26. a 27. 4. 2016 konal 20. ročník súťaže SUSO v učebných odboroch stolár a murár. Súčasťou súťaže bola výstava Mladý tvorca 2016 - kde sa prezentujú školy z celého Slovenska.
V Nitre sa konalo štvrté postupové kolo na Československé finále , ktoré bude na jeseň v Prahe.  Postupovali do nej prvé dve družstvá z každého odboru. Naša škola dostala pozvanie na súťaž v odbore stolár. Zastupovali nás dvaja študenti druhého ročníka Tadeáš Muráň a Martin Husárik.
Každá dvojica zo siedmich zúčastnených škôl vyrábala jednu časť šesť-dielnej lavičky. Vyrábali ju dva dni ručne vonku za nepriaznivého a studeného počasia. Pri práci im pomáhali elektrické strojčeky od sponzorov súťaže Mafell, DeWalt a Houfek. 
Súťažiaci boli hodnotení z písomného testu, konštrukčných spojov, práce s elektrickým náradím a dodržiavania BOZP. Tadeáš a Martin sa po sčítaní bodov umiestnili na peknom štvrtom mieste, za čo patrí chalanom veľká vďaka.
Môže nás tešiť fakt, že hotová lavička bude slúžiť deťom v detskom domove.