Prezentácia spoločnosti Fomei

Prezentácia spoločnosti Fomei

Dňa 2.12.2016 sa v našej škole uskutočnila prezentácia spoločnosti Fomei, ktorá sa zaoberá predovšetkým výrobou, predajom a servisom zariadení, materiálov a príslušenstva pre spracovanie, záznam a archiváciu obrazu v oblasti optiky a fotografie.

Žiakom odprezentovali a ukázali správnu tlač fotografií formátu A4 a A3, správne nastavenie tlače v počítač,i ale aj tlačiarne. V ďalšej časti prednášky nám predstavili osvetlenie, vďaka ktorému sme schopní vytvoriť dokonalé podmienky na fotografovanie aj mimo ateliéru.
Nakoniec si mohli žiaci vytlačiť svoje vlastné fotky v spomínaných 2 rozmeroch. Veríme, že sa každý dozvedel niečo nové a doplnil si svoje odborné vedomosti. Ďakujeme zástupcom spoločnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.