MURÁR  2016

MURÁR 2016

Náročnou skúškou prešli naši žiaci Tobiáš Vyhnal a Matej Kováčik z I.D. Veď sa ako jediní prváci s majstrom OV p. Pavlom Bielikom zúčastnili oblastného kola súťaže murárov, kde ich súpermi boli druháci aj tretiaci zo 16 škôl Slovenska, Česka a Maďarska.
Po náročnej súťaži, kde museli odpovedať otázky z testu, a potom správne založiť , vymurovať a omietnuť tvarovkové murivo skončili na 9.mieste , čo na postup do finále nestačilo.Touto súťažou sa s našou školou rozlúčil pán majster Pavol Bielik, ktorý s murármi v predchádzajúcich rokoch dosiahol medailové umiestnenia na  viacerých súťažiach. Za jeho prácu mu chceme srdečne poďakovať a popriať veľa zdravia zaslúženom dôchodku.