Žiaci ZŠ v dielňach SOŠ

Žiaci ZŠ v dielňach SOŠ

Dňa 17.2. 2016 navštívili našu školu žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ Lichardová, kde si v rámci ich praktického vyučovania mohli vyskúšať svoje praktické zručnosti v dielňach našej školy.

Mali možnosť  pracovať v stolárskej dielni, kde si vyskúšali pár jednoduchých praktických zručností a mohli si pre seba vyrobiť aj jednoduché výrobky. Ukázalo sa, že aj jednoduché búchanie kladivom, či brúsenie brúsnym papierom, nie je pre nich také jednoduché, ale
o to viac mali z toho veľký zážitok, že si vyskúšali niečo nové, čo doteraz nikdy
nerobili a o čom sa určite radi podelia so svojimi rovesníkmi. Pre nás je to
výzva, aby sme takéto podujatia pre mladých robili aj častejšie, aby si vyskúšali
aj iné možnosti, aké im ponúka ich okolitý svet. Z ich vyjadrení je jasné, že takúto
návštevu našej školu by si radi zopakovali aj častejšie.
Pre našich žiakov to bola skúsenosť, keď musel vysvetliť a naučiť druhého žiaka.