Firma MAFELL

Firma MAFELL

Utorok 11.10.2016 bol pre našu školu výnimočný. Škola po dvoch rokoch obnovila kontrakt s firmou Mafell, ktorá ako jednej z troch vybraných škôl na Slovensku zapožičala bezplatne elektrické ručné náradie v hodnote asi 20 tisíc eur.

 Ide o náradie určené pre stolársky odbor. Firmu Mafell zastupoval Ing. Jiří Odvárka. Ďalšími prítomnými hosťami boli  zástupkyňa odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja pani Mgr. Eva Rovňanová, zástupca zriaďovateľa Ing. Jaroslav Urdzik, direktor žilinských saleziánov Mgr. Peter Lukáčik SDB, obchodný zástupca firmy Mafell na Slovensku p. Martin Bošeľa a nový riaditeľ školy Mgr. Igor Pecha. Naša škola takto nadviazala na začatú spoluprácu s touto firmou, ktorú pred dvomi rokmi podpísal vtedajší riaditeľ školy don Viliam Riško SDB. Novinkou je, že naši žiaci po skončení štúdia získajú certifikát firmy Mafell, ktorý im môže pomôcť pri lepšom uplatnení sa na trhu práce.