Znova sme postúpili do finále AOJ 2015

Znova sme postúpili do finále AOJ 2015

Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2015 naďalej pokračuje. Oblastné kola sa ukončili 12.marca 2015 a v apríli budeme držať palce našim chlapcom na celoslovenskom finálovom kole. Je to už 16. ročník súťaže stredných odborných škôl, kde si súťažiaci z 50 stredných odborných škôl testujú svoje vedomosti v autoopravárenstve.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár („automechanik“)

Autoopravár Junior – karosár („autokarosár“)

Autoopravár Junior – lakovník („autolakovník)

 

Naša škola na oblastné kolo vyslala zástupcov v odboroch automechanik a autolakovník a v konkurencii ostatných žiakov sa vôbec nestratili.

 

V kategórii automechanik po zrátaní bodov zo všetkých oblastných kôl (celoslovenské poradie) sme obsadili tieto vynikajúce miesta:

 

1. miesto: Juraj Hodas, III.B

5. miesto: Tomáš Pekný, III.B

8. miesto: Dávid Slíž, III.B

Títo chlapci si týmto umiestnením zabezpečili účasť na celoslovenskom finále.

 

V kategórii autolakovník sme boli tiež úspešní:

 

4. miesto: Dominik Hubočan, III.D

6. miesto: Michal Sedliak, III.D

16. miesto: Marek Bella, III.D

V tejto kategórii sa do celoslovenského finále prebojovali Dominik a Michal.